środa, 25 maja 2016

Projekotwanie ogrodzenia plastykowe na plot i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku wypadków.

Stawianie plotki plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Plot Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachetki z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane sztachety PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku kiedy projektowane ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz